Contact

Reservation Tel.
0086-20-84822127转86636
Address:
130 Dabei Road, Shiqiao, Panyu, Guangzhou, China
Zip Code:
511400
Tel.:
0086-20-84822127
Fax:
0086-20-84827304
E-mail:
panyuhotel@163.com